More

    Nasihat

    Kesan Kurang Daya Kawalan Ibu Bapa

    Kepercayaan diri, disiplin diri, cita-cita dan pembangunan emosi tidak dihalang tanpa bimbingan dan penglibatan ibu bapa, yang mempengaruhi keupayaan membuat keputusan dan identiti diri individu jauh melampaui zaman kanak-kanak. Kawalan ibu bapa bukan sahaja...

    Recent posts

    Popular categories